Pentingnya Zakat Fitrah: Mengapa Tidak Boleh Diabaikan?

Pentingnya Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah salah satu bentuk zakat yang wajib dikeluarkan setiap tahun pada bulan Ramadan. Zakat Fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan sebagai bentuk ketaatan umat Islam kepada Allah SWT. Selain itu, zakat Fitrah juga mempunyai banyak manfaat bagi individu maupun masyarakat. Artikel ini akan membahas mengenai pentingnya zakat Fitrah dan mengapa tidak boleh diabaikan.

Apa itu Zakat Fitrah?

Zakat Fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap orang Islam yang telah mencapai baligh pada bulan Ramadan. Zakat Fitrah harus dikeluarkan sebelum hari raya Idul Fitri. Besarnya zakat Fitrah ditentukan berdasarkan jenis makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Setiap orang harus membayar zakat Fitrah sebesar satu sha’ atau sekitar 2,5 liter dari jenis makanan pokok yang biasa dikonsumsi. Zakat Fitrah dapat dikeluarkan dalam bentuk makanan atau uang.

Baca Juga : Mengapa Zakat Fitrah Adalah Kewajiban Untuk Setiap Muslim?

Manfaat Zakat Fitrah

Terdapat banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan membayar zakat Fitrah. Beberapa manfaat tersebut antara lain:

 1. Membersihkan jiwa dan hati dari sifat kikir
  Dengan membayar zakat Fitrah, sifat kikir yang ada pada diri seseorang dapat dikikis. Sifat kikir adalah sifat yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Sifat kikir dapat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku seseorang.
 2. Menjadi pengingat untuk berbagi dengan sesama
  Membayar zakat Fitrah dapat menjadi pengingat bagi kita untuk berbagi dengan sesama. Berbagi dengan sesama merupakan nilai yang sangat penting dalam Islam. Dengan membayar zakat Fitrah, kita dapat merasakan kebahagiaan saat berbagi dengan sesama.
 3. Menolong orang-orang yang membutuhkan
  Zakat Fitrah juga dapat membantu orang-orang yang membutuhkan. Zakat Fitrah yang dikumpulkan akan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti fakir miskin dan yatim piatu. Dengan membayar zakat Fitrah, kita dapat turut membantu meringankan beban hidup orang-orang yang membutuhkan.
 4. Membantu memperbaiki ekonomi umat Islam
  Zakat Fitrah juga dapat membantu memperbaiki ekonomi umat Islam. Zakat Fitrah yang dikumpulkan akan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan sehingga dapat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, perekonomian umat Islam dapat meningkat secara bertahap.

Mengapa Zakat Fitrah tidak boleh diabaikan?

Zakat Fitrah adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang Islam yang telah mencapai baligh. Terdapat beberapa alasan mengapa zakat Fitrah tidak boleh diabaikan, yaitu:

 1. Ketaatan kepada Allah SWT

  Dalam Islam, ketaatan kepada Allah SWT adalah hal yang sangat penting. Dengan membayar zakat Fitrah, kita menunjukkan ketaatan kita kepada Allah SWT sebagai suatu bentuk ibadah. Kita juga menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT.

 2. Menghindari dosa

  Meninggalkan kewajiban zakat Fitrah dapat berakibat pada dosa. Meninggalkan kewajiban tersebut juga dapat mempengaruhi kehidupan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, sebagai umat Islam yang bertanggung jawab, kita harus memenuhi kewajiban zakat Fitrah.

 3. Menjaga silaturahmi

  Membayar zakat Fitrah juga dapat membantu menjaga silaturahmi antar sesama. Dengan membayar zakat Fitrah, kita dapat turut serta dalam kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Hal ini dapat membantu menjaga hubungan baik dengan sesama.

 4. Menunjukkan solidaritas sosial

  Membayar zakat Fitrah juga dapat menunjukkan solidaritas sosial antar umat Islam. Solidaritas sosial adalah nilai yang sangat penting dalam Islam. Dengan membayar zakat Fitrah, kita dapat menunjukkan rasa empati terhadap orang-orang yang membutuhkan.

Bagaimana Cara Membayar Zakat Fitrah?

Untuk membayar zakat Fitrah, kita harus mengetahui besarnya zakat yang harus dikeluarkan. Besarnya zakat Fitrah ditentukan berdasarkan jenis makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Setiap orang harus membayar zakat Fitrah sebesar satu sha’ atau sekitar 2,5 liter dari jenis makanan pokok yang biasa dikonsumsi. Zakat Fitrah dapat dikeluarkan dalam bentuk makanan atau uang.

Jika kita ingin membayar zakat Fitrah dalam bentuk uang, maka kita harus mengubah besarnya zakat Fitrah ke dalam bentuk uang terlebih dahulu. Besarnya zakat Fitrah yang dikonversikan ke dalam bentuk uang harus disesuaikan dengan harga makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Setelah itu, kita dapat menyalurkan zakat Fitrah kepada pihak yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan zakat tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan.

Kesimpulan

Zakat Fitrah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang Islam yang telah mencapai baligh. Zakat Fitrah memiliki banyak manfaat bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, zakat Fitrah tidak boleh diabaikan. Dengan membayar zakat Fitrah, kita menunjukkan ketaatan kita kepada Allah SWT, membantu orang-orang yang membutuhkan, menjaga silaturahmi, dan menunjukkan solidaritas sosial antar umat Islam.

FAQ

 1. Bagaimana cara mengetahui besarnya zakat Fitrah yang harus dikeluarkan?
  Besarnya zakat Fitrah ditentukan berdasarkan jenis makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat.
 2. Apakah zakat Fitrah harus dikeluarkan dalam bentuk makanan atau uang?
  Zakat Fitrah dapat dikeluarkan dalam bentuk makanan atau uang.
 3. Apa akibatnya jika kita tidak membayar zakat Fitrah?
  Meninggalkan kewajiban zakat Fitrah dapat berakibat pada dosa dan dapat mempengaruhi kehidupan di dunia dan akhirat.
 4. Apakah ada batas waktu untuk membayar zakat Fitrah?
  Ada, zakat Fitrah harus dibayar sebelum Hari Raya Idul Fitri.
 5. Apa yang harus dilakukan jika kita tidak bisa membayar zakat Fitrah secara pribadi?
  Kita dapat menyalurkan zakat Fitrah kepada pihak yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan zakat tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan.

Referensi

 • “Pengertian Zakat Fitrah dan Cara Membayar Zakat Fitrah”, kemenag.go.id, diakses pada 6 April 2023.
 • “Mengenal Zakat Fitrah, Wajib Bayar saat Idul Fitri”, liputan6.com, diakses pada 6 April 2023.
 • “Pengertian dan Kewajiban Zakat Fitrah”, nu.or.id, diakses pada 6 April 2023.