Tag Archives: Zakat Fitrah

Bacaan Niat Zakat Fitrah, Bagi Diri Sendiri, Anak dan Keluarga

Bacaan Doa Niat Zakat Fitrah, Bagi Diri Sendiri, Anak dan Keluarga

“Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum atas umat muslim; baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau saw memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk shalat.” (HR Bukhari Muslim) Zakat fitrah (zakat al-fitr) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan pada Idul …

Baca Selengkapnya >>

Niat, Syarat dan Ketentuan Zakat Fitrah

Niat, Syarat dan Ketentuan Zakat Fitrah

Zakat Fitrah di Akhir Bulan Ramadhan Pada akhir bulan Ramadhan, ada ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh umat Muslim dimanapun berada. Ketentuan itu adalah membayar zakat fitrah sesuai dengan yang telah ditetapkan dan orang yang membayar zakat disebut Muzakki. Zakat mulai disyariatkan pada tahun ke-2 Hijriah. Di tahun tersebut zakat fitrah diwajibkan pada bulan Ramadhan, sedangkan untuk Zakat Mal diwajibkan pada …

Baca Selengkapnya >>