Tag Archives: Bacaan Doa Zakat Fitrah

Bacaan Niat Zakat Fitrah, Bagi Diri Sendiri, Anak dan Keluarga

Bacaan Doa Niat Zakat Fitrah, Bagi Diri Sendiri, Anak dan Keluarga

“Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum atas umat muslim; baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau saw memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk shalat.” (HR Bukhari Muslim) Zakat fitrah (zakat al-fitr) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan pada Idul …

Baca Selengkapnya >>